Mutkatonta vedenmittausta Platform of Trust ja Iotflow yhteistyöllä

Mutkatonta vedenmittausta Platform of Trust ja Iotflow yhteistyöllä

Platform of Trustin ja Iotflown yhteinen ratkaisu mahdollistaa asuntokohtaisten vedenkulutustietojen kustannustehokkaan saatavuuden ja hyödyntämisen eri sidosryhmille.

Marraskuussa 2020 voimaan astunut lakiuudistus sisältää vaatimuksen huoneistokohtaisen vedenkulutuksen reaaliaikaisesta seurannasta. Haasteena on, että etäluentaan soveltuvia vedenkulutusmittareita on käytössä vain rajallisesti ja nykyisten mittarien luenta vaatii paljon manuaalista työtä. Lisäksi vedenkulutusdata tulisi saada helposti kiinteistöasiakkaan haluamaan käyttöön niin laskutusjärjestelmiin, asukasporttaaleihin kuin vaikka vastuullisuusraportointiin.

Iotflown tarjoama ratkaisu mahdollistaa manuaalisten mittareiden muuttamisen etäluettaviksi ja uusien etäluettavien mittareiden kustannustehokkaan hankinnan. Siihen kytkeytynyt Platform of Trustin tiedonvaihtopalvelu taas harmonisoi, yhteensovittaa ja välittää luotettavalla tavalla vedenkulutusdatan kiinteistöasiakkaiden haluamiin järjestelmiin. Platform of Trustilla on lisäksi jo olemassa useita yhteyksiä useaan etäluettavaan vesimittarijärjestelmään, jotka voidaan ottaa mukaan samaan ratkaisukokonaisuuteen.

Helposti ja nopeasti asennettava sekä käyttöönotettava Iotflown MMC-W muunnin käy kaikkiin markkinoilla oleviin Mbus vesimittareihin ilman, että Mbus laitetta tarvitsee erikseen ohjelmoida tai käyttöönottaa. Se ohjelmoi automaattisesti Mbus vesimittarin kiinteäksi Modbus RTU osoitteeksi ja on heti valmis liitettäväksi Platform of Trustiin ilman päällekkäisiä palvelu- tai kk-maksuja.

Platform of Trust Oy on KiRa -alan omistama ja sen tiedonvaihtohaasteiden ratkaisemiseen keskittyvä ratkaisuyritys .

Iotflow Oy on vuonna 2017 perustettu automaatioalan tuote-, ohjelmisto- ja konsultointiyritys, joka tarjoaa patenttisuojattuja tuotteita ja osaamista helpottamaan ja nopeuttamaan veden- ja energian mittausjärjestelmien käyttöönottoa ja integrointia.

Lisätiedot:
Vesa Ilmarinen, vesa.ilmarinen@oftrust.net, 040 508 6447, Platform of Trust
Markku Peittola, markku.peittola@iotflow.io, 040 189 8610, Iotflow